top of page
TranslateRed.png

Matematiska - matematikens språk

Matematikens ekvationer och formler är ett särskilt språk, med särskilda symboler och regler.

Som jag kallar matematiska, och som kan översättas till svenska!

De behövs om man ska förstå hur en formel fungerar.

En formel är en liten maskin.

Översättningar ger elever en ingång till detta nya märkliga språk. Elever är inte alls ovana vid språkkurser.

Matematiska betydelser är lättare att förstå på svenska. 

Blir man bekväm med matematiskan, så använder man helst det. 

Matematiska - matematikens språk: Welcome

Artiklar

Matematik + språk = sant

Denna matematikartikel är lättläst vågar jag lova, för annars hade den inte kommit in i Språktidningen! 

Har matematiskan verb, substantiv, adjektiv? Finns det synonymer? Vilket är alfabetet, och hur byggs ord upp?

Matematiska liknar kinesiska mer än svenska, för tecknen beskriver betydelser, inte ljud.

Vi har många självklara kunskaper och vanor med naturliga språk, som vi kan formulera frågor om för matematiskan också. 

Har man koll på det vet man mer vad man gör när man gör kalkyler...

I Språktidningen nr 6, 2019.

Matematiskans verb och substantiv

Denna artikel är skriven med specialpedagog Ann-Louise Ljungblad, och har därför en mer elevorienterad riktning.
För sina elever i matematiksvårigheter har hon börjat översätta matteuttryck till svenska, som jag tycker är högst relevant för högskolestudenter också.
I Specialpedagogik, nr 4, 2007.

Matematikens dubbelnatur - undflyende innehåll och självtillräckligt språk

Denna artikel beskriver spänningsfältet mellan innehåll och symboler i matematik, inte inriktat just på jämförelse med ett naturligt språk.

Artiklen börjar med en dikt om matematik - dikten som form där innehållet lösgör sig från orden.

Matematisk kunskap kan delas in i tre kategorier, utgående från matematiskan, som har starkt divergerande egenskaper.


Detta är kanske min bästa artikel, tycker jag själv! :-D

I Utbildning och Demokrati, no 2, 2005.

Mathematish - a Tacit Knowledge of Mathematics

Denna artikel med Lars Mouwitz ger en filosofisk, semiotisk och didaktisk kontext för matematiskan - Mathematish.

I proceedings of MADIF4, Malmö, Sweden, 2004.

Översättningar matematiska-svenska

Hur kan översättningar mellan matematiska och svenska underlätta för elever?

Matematiska - matematikens språk: List
bottom of page