top of page

Min historia

En humanist i matematiken

Jag har jobbat med matematik hela mitt liv, utom fem år när jag jobbade som mekaniker.

Läste teknisk fysik på Chalmers på 70-talet. Vi var en liten grupp studenter som läste all matte vi fick tag på.

I princip alla doktorerade senare. :-)

Jag doktorerade 1990, blev professor 2013. När jag började på BTH i Karlskrona 1992 bytte jag forskningsområde, från partiella differentialekvationer till kombinatorik, grafteori, talteori - matematik för datorsystem och kodning.

Men har som synes också skrivit om andra matematiska idéer som dykt upp,

som var oemotståndliga och inte bara för forskare!

En del är verksamheter för elever och lärare, en del är överblickar över matematisk kunskap,

en del roliga eller ganska praktiska frågor.


En aning nördigt kanske, det medges. 

Men kul! Jag kallar det kunskapsglädje!

Som jag hoppas elever kan uppleva.

Matematiska dialoger, riktigt lyssnande, och att förstå matematiskan.

Att ibland översätta matematiska till svenska,

Det är några bra ledtrådar för att elever ska drabbas av ett nytt intresse, av ny nyfikenhet...

Det konstiga är att orden "lyssnande" och "matematik" brukar mycket sällan finnas i samma text.

Dialog och lyssnande är humanistiska kvalitéer som inte tycks ha med matematik att göra?

Jodå! Här! De hör verkligen ihop.

För min forskning, klicka nedan. 

Om mig: About Me
bottom of page