top of page
Platon.png

Matematikens natur, och lyssnande

Matematik är verkligen speciellt

Vilka typer av kunskap förekommer i ett matematikklassrum? Minst tre stycken, helt olika!

Vad händer när man sysslar med matematik?

Vilken roll har dialoger mellan elever och lärare? Jag menar att de är centrala för eleverna, för deras energi och nyfikenhet på ämnet.

Dialogerna kan också vara viktiga för en kurs' utveckling år från år, för kommande elever!

Om man jobbar systematiskt med det.

Lyssnandet är centralt.

Matematikens natur, och lyssnande: Welcome

Artiklar och bilder

Matematik och mänsklighet

Vad händer när människor sysslar med matematik? Hur upplever man matematik då? Detta diskuteras ur många perspektiv, utan att släppa den speciella karaktär matematiken har.

Spectrums of knowledge types - mathematics, mathematics education and praxis knowledge

Tre helt olika typer av kunskap förekommer i ett matteklassrum.
Matematikens logiska, den didaktiska empiriska, och lärarens yrkeskunnande. Den sistnämnda är till stor del ordlös och bygger på intuition och erfarenhet.
På kännedom om elever och om situationer som kan uppkomma.
Tre mycket olika typer av kunskap!
I proceedings of MADIF6, Stockholm, 2008.

Dialogseminariet - pedagogik underifrån

Stor erfarenhet i ett yrke märks ofta genom en känsla för vad som fungerar och vad som inte fungerar, som ofta är svår att sätta ord på.
Kan kallas praktisk kunskap, praxiskunnande, tyst kunskap.
Erfarenhet utvecklar en stark intuition.
Denna artikel är min beskrivning av dialogseminariet. Det är den metod att synliggöra praktisk kunskap som togs fram på KTH, till stor del under ledning av Bo Göranzon. Min text är baserad på tre kurser jag hade i detta format på BTH.
I Lärarlärdom, BTH, 2010.

Completing mathematics by teacher and student reflection

Dialoger mellan lärare och elever kan succesivt förbättra den beskrivning vi ger av matematik, för kommande års studenter. 
Man kan jobba systematiskt empiriskt med det.
I proceedings of MADIF5, Stockholm, 2006.

An evolutionary text book - evolving by student activity

Man kan sätta i system att läroboken uppdateras och förbättras av pågående elev-lärardialoger och upptäckter som inträffar.
Som läraren/författaren känner igen och finner värdefulla. 
Boken blir bättre år från år!
I Journal of On-line Mathematics, Vol 7, 2007, med David Erman och Maria Salomonsson.

Matematikutbildning - möte mellan två kulturer

Matematikspråket svårgenomträngligt för elever och verksamhetens osynlighet står i kontrast till den logik och de formler som har huvudrollen.
Två kulturer möts!
I Nämnaren no 4 1999.

Matematik som filosofiämne

Genom att med elever verbalisera och diskutera matematiska begrepp, i detta fall derivatabegreppet, skapas mening och sammanhang för dem. Särskilt om samtalet innehåller både lyssnande och sakkunskap! :-)

Matematikens natur, och lyssnande: List
bottom of page